Tri bashkitë e zonës së Sarandës, Saranda Delvina dhe Konispoli kanë tejkaluar votat e PS më 2017. Saranda 63 per qind të votave të 2017.

Delvina ka shtuar votat e PS së 2017 me 60 vota për shkak të problemeve që Hasi sot paradite, ndërsa Konispoli ka marr rreth 1000 vota më shumë se sa votat e PS më 2017.

Në Bashkinë e Sarandës ka apsur garë me një kandidatë të pavarur ndërsa Delvina dhe Konispoli pa rivalë.