Kur përmendet Bënça, mendja të shkon tek grupi i famshëm, po me të njëjtin emër, i këngës labe.

Ky grup, nuk mund të kuptohet pa Goplikun që udhëheq këngën labe. Golik Ali Jaupi mbetet lideri dhe ai vijon të përcjellë mesazhe përmes këngës së tij.