Drejtoria e Përgjithsme e Transportit Rrugor (DPSHTRR) ka shpërndarë në rrjetin social Facebook një video me anë të cilit ka si qëllim ndërgjegjsimin e qytetarëve dhe udhëtuesve në vendosjen e rripit të sigurimin si domosdoshmëri për një udhëtim sa më të sigurtë.

Me shaka në video jepet mesazhi që rëndësia e rripit në udhëtim është e barazvlefshme me vendosjen e rripit të pantallonave