Përjetimi i an kthit është pjesë normale e jetës. Sidoqoftë, njerëzit me çrregullime të an kthit shpesh kanë shqetësime dhe fr ikë intensive të tepruar dhe këmbëngulëse, për situatat e përditshme.

Shpesh, çrregullimet e ankthit përfshijnë episodet e përsëritura të ndjenjave të papritura të an kthit të fortë dhe frikës ose ter rorit, që arrijnë kulmin brenda disa minutave (su lme pa niku). Këto ndjenja an kthi dhe pa niku që ndërhyjnë në aktivitetet e përditshme, janë të vështira për t’u kontrolluar, janë jashtë proporcionit me rre zikun aktual dhe mund të zgjasin një kohë të gjatë. Ju mund të shm angni vendet ose situatat për t’i parandaluar ato. Simptomat mund të fillojnë gjatë fëmijërisë ose viteve të adoleshencës dhe të vazhdojnë në moshën e rritur.

SIMPTOMAT – Ndjenjë tro nditjeje, mpirjeje ose mosbesimi, padurueshmëri dhe nervozizëm, vështirësi për të kujtuar gjërat, për t’u përqendruar në punë, fr ikë nga përsëritja e ngjarjes janë disa nga shenjat e an kthit. Nëse simptomat e lidhura me ankthin janë veçanërisht të rënda ose vazhdojnë për më shumë se katër javë, nëse nuk jeni në gjendje të angazhoheni në punë, jetë familjare dhe shoqërore, ose jeni duke përdorur ilaçe apo alk ool për ta përballuar, mund të jetë e dobishme të flisni me një profesionist të kujdesit shëndetësor mendor. Mjeku do të marrë në konsideratë se sa kohë dhe sa intensive janë simptomat që keni, në momentin që ju diagnostifikojë. Gjithashtu, do të kontrollojë për të parë nëse simptomat ju pengojnë të kryeni aktivitetet normale.

SHKAQET – Studiuesit nuk e dinë saktësisht se çfarë sjellin çrregullimet e an kthit. Ashtu si format e tjera të sëmundjes mendore, ato burojnë nga një kombinim i gjërave, përfshirë ndryshimet në trurin tuaj dhe stresin mjedisor, madje edhe në gjenet tuaja.

PARANDALIMI – Merrni ndihmë herët. An kthi, si shumë kushte të tjera të shëndetit mendor, mund të jetë më i vështirë për t’u trajtuar, nëse e neglizhoni. Qëndroni aktiv. Merrni pjesë në aktivitete që ju pëlqejnë dhe që ju bëjnë të ndiheni mirë me veten. Shm angni përdorimin e alk oolit ose të dr ogës. Përdorimi i alk oolit dhe ilaçeve mund të shk aktojë ose përkeqësojë an kthin.