Përbërësit specifikë në ushqime të caktuara mund të forcojnë mbrojtjen natyrore të trupit ndaj sëmundjeve të ndryshme! Doktor William Li thotë se mënyra më e fuqishme përa të mposhtur sëmundjen, është parandalimi i saj. Sipas tij, ushqimet e listuara më poshtë do të ndihmojnë në shëndetin e enëve të gjakut që është parësori: