Portali serb Kurir.rs para një kohe ka bërë një hulumtim sipas të cilit vajzat nga Serbia, kryesisht nga Nishi por edhe Kurshumlia, bëjnë se ks me para me djem shqiptarë të Kosovës dhe me ushtarë të KFOR-it.

Nuk tregohen lokacionet e Kosovës ku e shesin trupin ato, por thuhet se me angazhim të shoferëve nga Serbia ato dërgohen deri te kufiri në Merdare prej nga ato pastaj vazhdojnë rrugën këmbë për në Kosovë, transmeton Gazeta Express.

Pasi e kalojnë kufirin, ato i presin vetura të tjera dhe i dërgojnë në vendin e g oditur. Në mëngjes vozitja është kundërt.

Ato thonë se në Kosovë shkojnë për t’u argëtuar, por në rrethinën e tyre të gjithë flasin hapur se ato në Kosovë shkojnë për pro stitucion.

Por jo vetëm në Kosovë. Në serbi trupin e shesin edhe vajzat e moshës 12-13 vjeçe janë të angazhuara gjithnjë e më shumë në pro stitucion, për shërbime se ksuale kërkojnë 500 dinarë në kundërvlerë 4.21 euro, ndërsa disa prej tyre ofrojnë shërbime ora le edhe atë vetëm për një byrek dhe një kos.

Vajzat në Novi Sad, të moshës 13 vjeçare, gjithnjë e më shumë bëhen pro stituta dhe ofrojnë shërbime se ksuale për disa qindra dinarë serb, deklarojnë nga policia e Novi Sadit, dhe në bazë të burimeve policisë, thuhet se disa prej vajzave të mit ura ofrojnë s eks or al në këmbim për vetëm një byrek dhe një kos!

Siç thonë nga policia e Novi Sadit, ata janë të pafuqishëm, sepse edhe kur i kapin pro stitutat e reja, nuk ka asnjë bazë ligjore për t’i mbajtur ata në bu rgim.” Praktikisht këta vajza janë të moshës 12 ose 13 vjeçe, të cilat duhet të jenë në shkollë fillore. Ata punojnë për veten e tyre. Pra, kjon dodh shpesh që klientët e tyre nuk i paguajnë ato, ose edhe i r rahin. Për favore se ksuale, mesatarisht, ata duan 500 dinarë”, i tha gazetës ‘Informer’, bashkëbiseduesi nga policia.

Sipas tij, policia haset në shembuj të tm errshëm se si pr ostitutat e mi tura ofrojnë s eks o ral për një mëngjes të thjeshtë, edhe atë për një byrek dhe një kos. .

“Ne kishim një rast që vajzat e mitura shesin trupat e tyre për byrek dhe kos, është e vërtetë, dhe gjithashtu se një vajzë shtatzënë në muajin e shtatë të shtatzënisë, ofron s eks ora l për klientët për një mijë dinarë”, tha ai.