Nga Eduard Zaloshnja

Në 24 orët e fundit, zhivillova një sondazh elektronik, në serinë e sondazheve që zhvilloj për revistën Follow Business Albania. Pyetja kryesore që i dha përgjijge sondazhi ishte: “Mosçelja e negociatave të BE-së me Shqipërinë u shkaktua kryesisht nga vetoja e Francës për moszgjerimin e BE-së, apo nga rezultatet aktuale të Shqipërisë?”

Duke përdorur një model Logistic Regression, llogarita se sa ishte probabiliteti që secili i anketuar të marrë pjesë në zgjedhjet e ardhshme, kurdo që të zhvillohen ato. Dhe bazuar në rezultatet e modelit, ekstrapolova se rreth 1.65 milionë banorë aktualë të Shqipërisë e kanë mbi 50% probabilitetin e pjesëmarrjes në zgjedhjet e ardhshme, kurdo që të zhvillohen ato. Në Tabelën më poshtë paraqitet opinioni i tyre rreth pyetjes së mësipërme.

Opinioni i pjesëmarresve të mundshëm në zgjedhjet e ardhshme Mosçelja e negociatave të BE-së me Shqipërinë -u shkaktua kryesisht nga vetoja e Francës? -për moszgjerimin e BE-së? -apo nga situata aktuale e Shqipërisë?