Një skice e Shkodrës në vitit 1884 ku vendi ishte pjesë e Perandorisë Osmane.

Kjo skicë me ngjyra gjendet në arkivën e Bibliotekës austriake dhe mban emrin e Mehmed Hulusi…
Hulusi ka qenë drejtues i gazetës “Vatan” (1884–1897).