Shqipëria dhe Kosova do të njohin në mënyrë të ndërsjelltë patentat e shoferëve.

Vendimi është miratuar në mbledhjen e fundit të Këshillit të Ministrave. Propozimi është bërë nga ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë.