Të dimë të respektojmë veten është një faktor shumë i rëndësishëm që na lejon të krahasojmë veten me njerëz të tjerë pa i vënë në sfond nevojat tona. Për të arritur këtë nivel ndërgjegjësimi është e nevojshme të punojmë shumë me veten, të kuptojmë nevojat dhe prioritetet tona. Për të ndryshuar veten dhe për të mësuar të respektojmë vetveten, duhet t’u japim vlerën e duhur njerëzve rreth nesh.

T’i japësh përparësi një personi do të thotë ta mirëpresim atë në jetën tonë dhe ta lejojmë të ndërtojë diçka së bashku me ne. Por për vete, kjo gjithashtu nënkupton konsolidimin e themeleve të vetëvlerësimit tonë dhe forcimin e konceptit të vetvetes, duke dalluar atë që është pozitive nga ajo që është negative.

Natyrisht, të bësh gjithë këtë, duhet të supozojmë se jo të gjithë duhet të kenë një fjalë në jetën tonë. Besimi dhe prioriteti nuk janë koncepte që arrihen automatikisht, duhet të ekzistojnë disa kushte për të krijuar një marrëdhënie me këto dy karakteristika. Kjo është arsyeja pse është thelbësore t’i lejoni vetes privilegjin të pranoni apo jo faktin se dikush ka një lloj peshe në ekzistencën tonë.

Për të mësuar të respektohesh, është e nevojshme të piqesh

Me kalimin e kohës bëhemi gjithnjë e me më shumë eksperiencë në vlerësimin e situatave që na pëlqejnë apo jo. Ne po flasim për lidhje të shëndetshme dhe të dobishme dhe njerëz që janë të mirë për ne ose që na shkaktojnë vetëm dhimbje. Shumica prej nesh janë të obsesionuar me mendimin e të tjerëve, kështu frika për të mos qenë vetëm bën që të tërheqim rreth vetes shumë miq dhe duke harruar të përqendrohemi në cilësinë e tyre.

Me kalimin e kohës, për fat të mirë vizioni ndryshon dhe ne përfundojmë duke i dhënë më shumë rëndësi atyre që na bëjnë të ndihemi mirë. Nuk është çështje e faljes së gabimeve të pafalshme, ose bindjes se nuk kanë probleme. Por të gjesh miq dhe një dashuri të përjetshme, ose të duash të arrish përsosmëri unike.

Të thuash ‘jo’, do të thotë të dimë se si ta respektojmë veten, të pajtohemi me prioritetet tona dhe të jemi të vetëdijshëm për dashuritë tona pas pasurimit të bagazhit tonë personal.

Rëndësia e të diturit se si të zgjedhim njerëzit e duhur

Çdo person është i ndryshëm dhe të gjitha cilësitë që na përfaqësojnë, na përkasin thellë dhe ne nuk i kemi krijuar ato jo për shkak të imponimeve sociale, por për shkak se ne i duam ato. Për të arritur këtë lloj lirie është e nevojshme të shqyrtojmë të kaluarën dhe të tashmen tonë: vetëm në këtë mënyrë do të mësojmë të dimë se si të respektojmë vetveten.