Ankthi i njohjes me notat e provimeve ka përfunduar për maturantët, por për ta nis një fazë tjetër po kaq e rëndësishme. Këto ditë do t`i shërbejnë çdo maturanti për të vendosur për profesionin e jetës. Ata do të duhet të përllogarisin pikët në bazë të rezultateve të provimeve dhe notës mesatare.

Pas kësaj, duhet t`i drejtohen portalit U-albania, ku duhet të identifikohen me numrin personal dhe atë të maturës. Hapi i parë është printimi i faturës prej 2 mijë lekësh, pagesë që kryhet në postë apo në bankat e nivelit të dytë deri ne 25 korrik. Pas dorëzimit të mandat-pagesës në shkollë, sekretaritë e shkollave duhet të japin konfirmimin brenda datës 26 korrik.

Aplikimi në institucionet e arsimit të lartë do të nis më 31 korrik. Procedura do të jetë online, po në portalin U-albania, ku në bazë të pikëve, maturantët mund të rendisin deri në 10 preferenca ose thënë ndryshe 10 programe studimi në universitetet publike apo private.

Për plotësimin e tij, ata do të kenë afat deri më 5 Gusht.