Kanë dalë përgjigjet e rezultateve të provimeve të lëndëve me zgjedhje për të gjithë maturantët të cilët iu nënshtruan testit.

Sipas MASR, në testim kanë marrë pjesë 36.328 maturantë dhe 1.7 % e tyre janë vlerësuar me notën dhjetë dhe 6.6% e maturantëve janë vlerësuar me notën katër.

Publikimi i notave të lëndëve me zgjedhje përmbyll edhe procesin e Maturës Shtetërore 2018.

Rezultatet i gjeni në linkun

këtu: http://qsha.gov.al/infos/matura_2018/z1z2/rezultate_z1z2.pdf