Shkencëtarët kanë demonstruar se disa forma të jetës së hershme ekzistonin pa oksigjen.

Ndërsa studiuesit shpallin gjysmën e parë të jetës sonë të planetit 4.5 miliardë vjeçare si një kohë e rëndësishme për zhvillimin dhe evolucionin e baktereve të hershme, provat për këto forma të jetës mbeten të pakta duke përfshirë mënyrën se si ata mbijetuan në një kohë kur nivelet e oksigjenit në atmosferë ishin shumë të ulta krahasuar me ditët e sotme. Hulumtimet e fundit të gjeologjisë nga Universiteti i Cincinnati paraqesin prova të reja për bakteret e gjetura të fosilizuara në dy lokacione të ndara në veri të Provincës Cape të Afrikës së Jugut.

“Këto janë bakteret më të vjetra të raportuara fosile të squfurit deri më sot,” thotë Andrew Czaja, profesor ndihmës i gjeologjisë në UC. “Dhe ky zbulim po na ndihmon të zbulojmë një larmi të jetës dhe ekosistemeve që ekzistuan pak para Ngjarjes së Madhe të oksidimit, një kohë e evolucionit të madh atmosferik.”

Bakteret oksiduese të squfurit 2.52 miliardë vjet janë përshkruar nga Czaja si struktura mikroskopike, me formë sferike, jashtëzakonisht të mëdha, në formë sferike, shumë më të mëdha se bakteret moderne, por të ngjashme me disa organizma moderne me një qelizë moderne që jetojnë në squfur të ujërave të thella, parametrat e pasur të oqeanit sot, ku edhe tani pothuajse nuk ka asnjë gjurmë të oksigjenit.

Në hulumtimin e tij të botuar në revistën Geology Society of America, Czaja dhe kolegët e tij Nicolas Beukes nga Universiteti i Johannesburg dhe Jeffrey Osterhout nga departamenti i gjeologjisë i UC, zbulojnë mostrat e baktereve që ishin të bollshme në zonat me ujë të thellë të oqeanit në një kohë gjeologjike të njohur si Eon Neoarchean (2.8 deri 2.5 miliardë vjet më parë).

“Këto fosile përfaqësojnë organizmat më të vjetër të njohur që kanë jetuar në një mjedis shumë të errët, me ujë të thellë,” thotë Czaja. “Këto baktere ekzistuan dy miliardë vjet para bimëve dhe pemëve, të cilat evoluan rreth 450 milion vjet më parë. Ne zbuluam këto mikrofossile të ruajtura në një shtresë të fortë të pasur me silicë të quajtur çeqe të vendosura brenda kateronit Kaapvaal të Afrikës së Jugut. “

Me një atmosferë shumë më pak se 1% të oksigjenit, shkencëtarët kanë supozuar se kishte gjëra që jetojnë në ujë të thellë në baltë që nuk kishin nevojë për dritën e diellit ose oksigjenin, por Czaja thotë se ekspertët deri më tani nuk kishin ndonjë provë të drejtpërdrejtë për ta. Czaja argumenton se gjetja e shkëmbinjve të vjetër është e rrallë, kështu që të kuptuarit e studiuesve për Neonarchean Eon bazohen në shembuj nga vetëm një pjesë e vogël e zonave gjeografike, siç është ky rajon i Afrikës së Jugut dhe një tjetër në Australinë Perëndimore.

Postimi është ribotuar nga materialet e siguruara nga University of Cincinnati.