Komisioni i Pavarur i Kualifikimit zhvilloi sot seancë dëgjimore me subjektin e rivlerësimit, Brunilda Malo (Orhani), gjyqtare në Gjykatën e Apelit Korçë.

Trupa gjykuese e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit përbëhej nga Xhensila Pine, Roland Ilia dhe Valbona Sanxhaktari

Subjekti i rivlerësimit Brunilda Malo, gjyqtare në Gjykatën e Apelit Korçë, u vlerësua nga Vetingu për tre kritere: atë të ligjshmërisë së pasurisë, kriterin etik dhe atë profesional.