Sektori i hotelerisë shënoi rritjen e dytë më të madhe, brenda këtij viti, si në shitje, fondin e pagave dhe të punësimit më të lartë, nxitur nga fluksi i shtuar i turistëve të huaj.

Sipas INSTAT, indeksi i shitjeve të hoteleve shënoi rritje 7,0 % në tremujorin e dytë, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Indeksi i numrit të të punësuarve shënoi rritje 4,3 % dhe fondi i pagave u rrit me 14,3 %.

Treguesit mbi shërbimet, përfshijnë aktivitetet ekonomike Tregti me shumicë dhe pakicë, riparimi i automjeteve dhe motoçikleta; Transport, Magazinim dhe Postë; Hotele; Bar-Restorante; informacioni dhe Komunikacioni; Aktivitete të Arkitekturës dhe inxhinierike dhe Agjenci udhëtimi.

INSTAT bën të ditur se, “Në tregtinë me shumicë dhe pakicë, riparimi i automjeteve dhe motoçikletave shënoi rritje te shitjeve me 2,9 %, numri i të punësuarve shënoi rritje 3,6 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe fondi i pagave shënoi rritje 6,6 %.

Transport, Magazinimi dhe Posta shënuan rritje te shitjeve me 0,6 %, krahasuar me tremujorin e dytë 2018. Numri i të punësuarve shënoi rritje 1,9 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe fondi i pagave u rrit me 2,9 %.

Bare dhe Restorantet shënuan rritje të shitjeve me 4,1 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Indeksi i numrit të të punësuarve shënoi rritje 8,8 % dhe fondi i pagave u rrit me 12,5 %”.

Ndërsa indeksi i shitjeve në sektorin në sektorin e Informacionit dhe Komunikimi shënoi rritje 2,8 %, krahasuar me tremujorin e dytë 2018 dhe numri i të punësuarve shënoi rritje 17,5 %. Indeksi i fondit të pagave shënoi rritje 7,0 %, krahasuar me tremujorin e dytë 2018.

Aktivitetet ne Arkitekture dhe Inxhinieri shënuan rënie të shitjeve me 33,2 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Numri i të punësuarve shënoi rritje 8,4 % dhe fondi i pagave u rrit me 0,4 %.

Agjencitë e udhëtimit shënuan rritje shitjeve me 5,6 %, krahasuar me tremujorin e dytë 2018. Numri i të punësuarve shënoi rritje me dhe fondi i pagave u rrit me 12,4 %, bën të ditur INSTAT.