Karma për shumë është akoma një temë mjaft abstrakte dhe para se të kalojmë te 8 ligjet më pak të njohura të Karmës, le të pyesim veten: çfarë është Karma?

Fjala Karma në Sanskritisht do të thotë “veprim” dhe është e mundur të vizatoni një paralele me ligjin e Njutonit, sipas të cilit “Për çdo veprim korrespondon me një reagim”. Shkaku dhe efekti. Duke dashur të thjeshtojmë një koncept të thellë dhe të ndërlikuar, le të imagjinojmë që jeta jonë është si një kuti e madhe në të cilën janë ruajtur të gjitha veprimet tona. Kur bëjmë një punë të mirë, ajo përfundon në kuti, kur bëjmë një ligësi, ajo gjithashtu përfundon në kuti. Detyra e karmës është të na kthejë gjithçka që është në kuti. Për më mirë ose për keq.

Kur në kuti ruhen më shumë vepra të këqija sesa të mira, diçka e keqe ka të ngjarë të ndodhë. Por e kundërta është gjithashtu e vërtetë. Kështu që përpiquni ta mbushni kutinë me sa më shumë gjëra pozitive që të jetë e mundur. Ligji i shkakut dhe pasojës është parë nga shumë si një ndëshkim, por nuk është kështu. Është një mësimdhënie, është e nevojshme. Karma na mëson t’i japim vlerë jetës dhe të respektojmë të tjerët.

Në këtë kuptim, 8 ligjet më pak të njohura të Karmës mund të na ndihmojnë të ndryshojmë mënyrën tonë të të vepruarit dhe të menduarit.

Ja cilat janë 8 ligjet më pak të njohura të Karmës:

Ligji i përulësisë- “Pranojini gjërat ashtu siç janë sepse refuzimi i tyre nuk i ndryshon ato”.

Duhet të mësojmë t’i pranojmë gjërat para se të përpiqemi t’i ndryshojmë ato.