479 persona janë punësuar nga 6-12 dhjetor në gjithë vendin vetëm përmes Zyrave të Punës.

Sipas statistikave të punësimeve për çdo qark, në Berat janë punësuar 11 persona, në Durrës janë punësuar 78 persona, në Fier 79 persona, në Korçë 31 persona.

Po ashtu, gjatë kësaj jave në Dibër janë regjistruar 12 të punësuar, në Elbasan 25 të punësuar, në Gjirokastër 25 të punësuar, në Kukës 2 të punësuar, në Lezhë 8 të punësuar, në Shkodër 33 të punësuar, në Tiranë 133 të punësuar dhe në Vlorë 43 të punësuar.