Duhet të tregoni gjithnjë kujdes të veçantë për unazën tuaj të martesës, nëse doni që ajo të qëndrojë gjithnjë e bukur dhe të shkëlqejë.

Sigurojeni atë

Në rast se ajo ka një vlerë shumë të shtrenjtë do bënit mirë ta siguronit atë, pasi në rast se do t’ju humbiste, të paktën do të merrni një pjesë të vlerës së saj.
Ruajeni në vende të sigurta

Vendi më i sigurt për unazën tuaj është gishti, por në rast se nuk e mbani dot kur jeni duke bërë një punë, atëherë vendoseni në një vend të caktuar që mos ta harroni.Pastrojeni në mënyrë profesionale

Njëherë në vit unaza ka nevojë të pastrohet thellësisht nga profesionist, që gurët e saj të jenë gjithnjë shkëlqyes.j.j