Kina ka miratuar ndryshimet në Aktin e Planifikimit të Popullsisë dhe Familjes për të lejuar që çiftet të jenë në gjendje të kenë deri në tre fëmijë, lëvizja e fundit kundër rënies së lindjeve dhe plakjes së popullsisë.

”Shteti promovon martesën dhe çiftet mund të kenë tre fëmijë”, thuhet në aktin e ndryshuar.

Kuadri i ri rregullator u finalizua më 26 qershor nga Komiteti Qendror i Partisë Komuniste të Kinës dhe qeveria qendrore ”për të përmirësuar politikat e lindjes dhe për të promovuar
një zhvillim demografik të balancuar afatgjatë”.

Deri në vitin 2020 Kina përjetoi ritmin më të ngadaltë që nga vitet ’50 duke rritur frikën për një Kinë të plakur para se të bëhej e pasur.