Pavarësisht k ushteve të r ënduara të jetesës, s htrirjes s htypëse të çdo p ushteti politik dhe shumë e shumë arsyeve të tjera, shqiptarët janë popull që pavarësisht që a nkohet, qëndron kryesisht i m llefosur por i pa i nteresuar për të shprehur në p rotesta (jo të f rymëzuara nga politika) i ndinjatën e tyre. Në k undërshtim me frymën e përgjithshme, një shembull i veçantë vjen gjatë qeverisjes zogiste, transmeton lexo.com.al. Konkretisht, në 21 shkurt 1936, në Korçë u zhvillua një p rotestë mjaft m asive që i a tribuohet grupimit k omunist të Korçës, dhe ndonëse Korça ishte në gjendje më të mirë ekonomike sesa qytete të tjera, ata zhvilluan “D emonstratën e Bukës”, kundër p ushtetit për k ushtet e r ënduara të jetesës.

Ndonëse p rotesta u shua d hunshëm nga Zogu dhe organet e tij, ajo mbetet një shembull për t’u kujtuar se marrëdhënia p ushtet-popull është një marrëdhënie poshtë-lartë dhe jo anasjelltas, për t’u kujtuar elitave se p ushteti nuk është i p ërjetshëm dhe i g arantuar dhe kohën e tyre duhet t’ia dedikojnë kësaj marrëdhënieje që i u shqen ato në krye të saj./Lexo.com.al/e.c.