Më 24 janar 1822 u regjistrua një nga ekze kutimet më ha kmarrëse të historisë, vr asja maka bre e Ali Pashë Tepelenës, udhëheqësit rebel të Janinës me urdhër nga Porta e Lartë. I të rbuar nga rebe lizmi dhe planet ambicioze të Aliut të Janinës për bashkimin e shqiptarëve dhe kund ërvënien e Perandorisë, Sulltan Mahmut II urdhëroi jo më pak sesa vr asjen e Luanit të Janinës dhe që në Stamboll t’i sillnin kokën e pre rë të armi kut të tij të pamposhtur deri atëherë pavarësisht sulm eve të eg ra dhe të gjata kundër tij, transmeton lexo.com.al.

Urdhri i Sulltanit përmes së cilit urdhëronte asgjë simin e Aliut dhe sjelljen e ko kës së tij në Stamboll ruhet ende sot. “Jafta”, ose dë nimi me vd ekje lëshuar për Ali Pashën, përmban edhe një kuriozitet pasi forma e tekstit në dokument, i ngjan një pike loti. Pavarësisht përpjekjeve të Sulltanit për të shuar kryen gritjet e popujve ballkanikë dhe bashki min e popullit shqiptar, Perandoria Osmane për dekadat në vijim humbi thuajse të gjithë gadishullin Ballkanik, ndërsa kontributi i Ali Pashë Tepelenës si iniciator i lëvizjeve të para kundër Portës mbetet i patjetërsueshëm./Lexo.com.al/e.c