Në videon e mëposhtmëe keni një krhasim të thjeshtë si është sjellë opozita në momentin e parë kur shp ër theu Gërdeci, pa ditur që autor ishte djali i kryeministrit dje si sillet sot Lulzim Morgu me një tragjedi botërore, që fatmirësisht Shqipëria po e përballon ende mirë. Krahasimi tregon qartë polikën e ku fo ma ve dhe përdorimin e një fatkeqësie shëndetësore për politike.

Ndërsa Edi Rama (kur ende s’dihej përfshirja e familjes Berisha në krimin e Gërdecit) shkoi dhe iu gjend pranë Berishës në një moment të vështirë për vendin, përballë një ngjarje të pandodhur më parë, duke mos bërë politikë me v ik tim at e Gërdecit, Lulzim Basha gërmoi në mor gun e Tiranës, për të përdorur këtë flamë botërorë, në mënyrë që të nxisë revolta për rrëzimin e Qeverisë, që ai të bëhet kryeministër. Por edhe që të tërheqë vëmendjen, nga a kuzat për përfshirjen e tij në hetimet kundër komandanëteve të UÇK-së. Lulzim Basha është i vetmi politikan në botë në këto momente, që bën politikë me ku fomat e vikti mave të koronavirusit. Ndaj dhe prej disa ditësh, me të drejtë ai po quhet Lulzim M orgu në rrjetet sociale!