Nëse akoma nuk e keni gjetur zgjidhjen, lexoni më poshtë për përgjigjen:

1/2 arrës së kokosit + 1 mollë + 3 banane = 1 + 10 + 3 = 14