Më 23 tetor përfundon trajnimi për mësimin online për 30 mijë mësues. Deri më tani janë trajnuar 19 mësues.

Rreth 19 mijë mësues janë trajnuar deri më tani për platformën online të mësimdhënies.

Deri më datë 23 tetor pritet që të mbarojë trajnimi i plotë për rreth 30 mijë mësues që janë në sistemin arsimor.

Ky trajnim vjen në rast se do të kemi një përkeqësim të situatës së covid-19 në vendin tonë çka do të sillte mbylljen e shkollave. (Shqiptarja. com)