MOSCOW, RUSSIA - MARCH 1, 2019: A masked medical staff worker with a syringe containing vaccine for measles and mumps at No39 Children's Polyclinic (outpatient clinic). Artyom Geodakyan/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Øïðèö ñ âàêöèíîé ïàðîòèòíî-êîðåâîé êóëüòóðàëüíîé æèâîé â ðóêàõ ìåäñåñòðû äåòñêîé ïîëèêëèíèêè ¹39. Àðòåì Ãåîäàêÿí/ÒÀÑÑ

Qeveria suedeze nuk do të rekomandojë një vaksinë kundër koronavirusit nën moshën 18 vjeç. Sipas ekspertëve suedezë, fëmijët transmetojnë virusin në një mënyrë të kufizuar, kështu që nuk kanë nevojë për vaksinën. Nga ana tjetër, autoritetet shëndetësore suedeze rekomandojnë vaksinën tek të rriturit, veçanërisht ata që janë një grup i prekshëm dhe të moshuarit. Shefi epidemiolog suedez Anders Tegnel shpjegoi se Suedia operon në parimin e një vaksine vullnetare, dhe kjo ishte gjithashtu rasti gjatë pandemive të kaluara kur një numër i madh i njerëzve u vaksinuan.

“Në fillim, nuk do të jetë më e rëndësishmja për të vaksinuar fëmijët, por ata që janë në rrezik – të moshuarit dhe ata që punojnë me ta,” tha Tegnel.

Është ende e paqartë nëse modeli suedez funksionon.

Ndërsa masa shumë kufizuese anti-epidemike kanë qenë në vend në shumicën e vendeve evropiane që nga fillimi i pandemisë COVID-19, autoritetet suedeze kanë marrë një qasje të diskutueshme, shumë më të butë, duke e lënë popullsinë atje me pak kufizime në jetën e tyre të përditshme. Si rezultat, shkalla e vdekjes nga COVID-19 në Suedi ishte dukshëm më e lartë në pranverë sesa në vendet e tjera nordike, veçanërisht për shkak të depërtimit të koronavirusit në shtëpitë e të moshuarve dhe një komision i posaçëm qeveritar është i ngarkuar me hetimin e tij.

Sidoqoftë, rritja e numrit të njerëzve të infektuar në Suedi sot është një nga më të ultat në Evropë, në një situatë kur një pjesë e madhe e Kontinentit të Vjetër përsëri po përballet me një përhapje më të theksuar të infeksionit. Në veçanti, numri i rasteve të reja të COVID-19 për 100,000 banorë në Suedi në dy javët e fundit ishte 30.3, ndërsa në Spanjë ishte 292.2, pasuar nga Franca (172.1), Danimarka (69.2) dhe Mbretëria e Bashkuar (61.8).

Por sipas AP, ende nuk është e qartë nëse modeli suedez i luftimit të pandemisë funksionon dhe epidemiologu kryesor suedez Anders Tegnel përsërit se është ende herët për të nxjerrë konkluzione, pasi vendet evropiane janë në faza të ndryshme të pandemisë. Nga ana tjetër, përfaqësuesi i zyrës rajonale të Organizatës Botërore të Shëndetësisë për Evropën, Catherine Smallwood, beson se Suedia duhet të pranohet se tani për tani se ka shmangur një rritje të re të numrit të rasteve siç është regjistruar në disa vende të Evropës Perëndimore.

“Unë mendoj se siguron mësime të caktuara”, thotë Smallwood.

Tegnel nuk përjashton mundësinë që Suedia të goditet nga vala e dytë e COVID-19, veçanërisht për shkak të kthimit të fëmijëve në shkollë, dhe thekson se autoritetet duhet të jenë të kujdesshëm dhe të reagojnë ndaj shenjës së parë të përhapjes së infeksionit.