Astrologët japin parashikime të ndryshme për shenjat e horoskopit. Çdo shenjë e horoskopit ka karakteristikat e veta që e bën atë të veçantë. Së fundmi astrologët kanë përcaktuar se personat që i përkasin shenjës së Peshqve, janë ekspertë për të gënjyer.

Edhe pse Peshqit janë të ndjeshëm, realiteti është se ata gënjejnë për të marrë atë që dëshirojnë. Me aftësinë e tyre për të qenë shumë më intuitive se sa shumica e shenjave, Peshqit e dinë saktësisht se çfarë duhet të gënjejnë. Ata marrin atë që duan nga pothuajse çdo situatë.