Me poshtë po ju paraqesim një ekuacion i cili teston shkathtësinë e mendjes tuaj.

Nëse mund ta zgjidhni, lini përgjigjen tuaj në koment!