Instituti i Shëndetit Publik jep mesazhin e rëndësishëm për të gjitha nënat, që ushqejnë foshnjat e tyre me gji, dhe që mund të rrezikojnë në këtë kohë pandemie. ISHP thekson se studimet e deritanishme nuk e kanë konfirmuar se koronavirusi mund të transmetohet te fëmija përmes qumështit të gjirit.

Mesazhi i ISHP: 📆 1-7 Gusht 2020 Java Botërore e Ushqyerjes me gji 🤱🏻 Qumështi i gjirit është alternativa më e mirë për të ushqyer foshnjat gjatë vitit të parë të jetës e më tej. Nëpërmjet tij fëmijët marrin gjithë elementët e nevojshëm ushqimor për mirërritjen dhe zhvillimin dhe për më tepër antitrupat mbrojtëse ndaj infeksioneve të ndryshme. Ushqyerja me gji mbetet çelësi i sigurt për një shëndet të mirë në vazhdimësi.

Gratë me COVID-19 gjithashtu mund të ushqejnë foshnjat me gji.

Ato duhet: 🤱🏼Të lajnë duart shpesh me ujë e sapun ose t’i dezinfektojnë ato me pastrues duarsh me bazë alkooli 🤱🏻Të mbajnë maskë gjatë çdo kontakti me beben 🤱🏾Të teshtijnë apo kolliten në një shami letre higjenike njëpërdorimshe 🤱Të pastrojnë dhe dezinfektojnë rregullisht sipërfaqet e prekura #JavaBotëroreeUshqyerjesmeGji UNICEF Albania