Prodhimi i Brendshëm Bruto i Bashkimit Europian do të bjerë 9,3% në vitin 2020 për t’u rritur 5,7% në vitin 2021, parashikon Fondi Monetar Ndërkombëtar duke nënvizuar se PBB-ja do të kthehet në nivelet e vitit 2019 vetëm në vitin 2022.

”Dallimet e mprehta në kushtet fillestare ka të ngjarë të rezultojnë në një rikuperim të pabarabartë në të gjithë Europën”, shpjegon Poul Thomsen në Departamentin për Europën në FMN.

”Ekonomia europiane vazhdon të ketë nevojë për ndihmë dhe mbështetja e buxhetit të saj mbetet jetike, por me kalimin e kohës burimet do të ngushtohen dhe për këtë është koha të shikojmë përpara dhe të rivlerësojmë se sa më mirë përdorimin e hapësirës së kufizuar të bilancit”, thekson Thomsen.

”Ekzistojnë dy objektiva për Europën: shpëtimi i jetëve dhe siguria që Europa të shfaqet me një ekonomi më të gjelbër dhe më të sigurt për një afat të gjatë, ku gjeneratat e ardhshme mund të lulëzojnë”, thotë Poul Thomsen në Departamentin për Europën në FMN.