Sipas ekspertëve dominon një shenjë e horoskopit e cila pëlqen sek sin e rastësishëm, pra i jep prioritet më shumë ndjenjave. Bëhet fjalë për shenjën e zja rrit: Luanin. Nëse një luan e ndjen plotësisht se dëshiron të bëj se ks me dikë, nuk e mendon gjatë.

Luanët kanë nevojë për vëmendje dhe nëse janë në një lidhje që nuk ju shkon mirë, sek sin e rastësishëm nuk do e kishin fare problem. Një luan dëshiron të shijojë momentin dhe kënaqësia në jetë është një ndër gjërat më kryesore. Ata edhe shpenzojnë shumë për të pasur gjërat që iu japin kënaqësi. Nuk u intereson shumë pjesa materiale, sesa ajo shpirtërore.

Një person i shenjës së luanit ia di vlerën gjërave që i bëjnë të lumtur. Duhet theksuar se sek sin e rastësishëm e bëjnë pa pasur synimin për të marrë diçka në këmbim. Atyre nuk u intereson shumë kjo pjesë, pasi janë shumë pasionantë si njerëz.
Ndonjëherë ndihen në të penduar për këtë veprim pra “ one night stand”, por sërish kanë një siguri të plotë në vetvete.