Filantropisti miliarder Bill Gates bëri thirrje që ilaçet dhe vaksina kun dër Covid-19 duhet të vihet në dispozicion të vendeve dhe njerëzve që kanë më së shumti nevojë, jo për atë që ofron më shumë para.

“Nëse do të lejojmë që ilaçet dhe vaksinat të blihen nga ata që kanë para, në vend që të shpërndahen te njerëzit dhe vendet ku është më e nevojshme do të kemi një pandemi që do të zgjasë, do të jetë padrejtë, dhe më vde kjepr urëse,” tha Gates.

Ne kemi nevojë për udhëheqës të drejtë që të marrin vendime të vështira për shpërndarjen e vaksinës bazuar në kapitalin e tyre, jo vetëm në faktorët e drejtuar nga tregu.” Komisioni Europian dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë kanë paralajmëruar për një ‘konkurs” jo të ndershëm në shpërndarjen e vaksinave, ndërsa disa zyrtarë në Uashington kanë treguar që ata do t’i jepnin përparësi banorëve të SHBA.

Gates tha se përpjekjet e filluara dy dekada më parë për të luftuar krizën globale të HIV / AIDS , në të cilët u bashkuan të gjitha vendet e botës përfshirë dhe Afrikën, mund të shërbejnë si një model në mënyrë që ilaçet COVID-19 të jenë gjerësisht të arritshme. Si shembuj ai tregoi Fondin Global të krijuar në 2002 për të luf tuar SIDA-n, tuberkulozin dhe malarian dhe planin e urgjencës së presidentit amerikan për të shpërndarë ilaçe te njerëzit që luf tojnë me disa nga sëmu ndjet më vde kjepr urëse në botë.

“Një nga mësimet më të mira në luf tën kundër HIV / AIDS është rëndësia e ndërtimit të këtij sistemi të madh, të ndershëm global për shpërndarjen e ilaçeve për të gjithë,” tha Gates.