Kur një mizë ndalon në ushqim, reagimet e njerëzve janë të ndryshme…disa e largojnë dhe vijojnë ta konsumojnë, të tjetër që janë shumë më të pakët në numër e hedhin.

Ne ju argumentojmë se përse gjëja e duhur që mund të bëni është ta hidhni ushqimin, të mos e konsumoni atë pavarësisht se sa i shijshëm mund të jetë.1. Ato mund të vjellin në ushqimin tuaj.2. Ato mund të hedhin vezë embrionale në vaktin tuaj.3. Këmbët dhe krahët e tyre mund ta kthejnë ushqimin tuaj në një fole bakterie.4. Ato mund të mbajnë mbi 60 sëmundje.