Kjo enigmë do ju fusë në mendime, do ju lodhe juve dhe trurin tuaj. Përpiquni të gjeni të gjitha gabimet në këtë foto pa parë përgjigjen e mëposhtme. Nëse nuk arrini t’i gjeni dot të gjitha gabimet përgjigjen e keni më poshtë:

1. Linjat e energjisë nuk janë vendosur mirë, ato prekin pemët dhe janë në pozicion ndryshe nga se janë në realitet. 2. Ursa Major ose e quajtur ndryshe “Arusha e Madhe”, nuk shihet me sy të lirë në qiell. 3. Hëna nuk mund të vendoset midis “Arushës së Madhe” dhe Yllit Polar të Veriut. 4. Nuk ka izolatorë në linjat e energjisë. 5. Pemët po rriten në një zonë të kufizuar pikërisht nën linjat e energjisë. 6. Kamioni po lëviz në gjurmët e makinës së kuqe, nuk ka gjurmë të tjera dhe nuk është e qartë se si ata janë këmbyer. 7. Shenja rrugore përshkruan udhëkryq, por ekziston vetëm një rrugë.