Derek Chauvin është kthyer në njeriun më të ur ryer në SHBA këto ditë, pas publikimit të një video ku ai i vendoste këmbën në fyt amerikanit me ngjyrë, George Floyd, duke shkaktuar vd ekjen e tij. Video shkaktoi zem ërim dhe pr otesta të dhu nshme në SHBA, çka bëri që autoritetet ta arres tonin Chauvin për ak uzën e vr asjes, ndërkohë që në fillim thjesht sa e kishin pezulluar.

Por telashet për Chauvin nuk kanë fund. Pas vra sjes së Floyd, bashkëshortja e tij, Kellie, ish-Miss Minnesota, ka vendosur të ndahet nga ai.  Ajo ka depozituar një kërkesë për divorc ditën e premte në gjykatë. “Ajo është shkatë rruar nga vde kja e zotit Floyd, dhem bshuria e saj shkon për familjen e tij, për të dashurit dhe të gjithë ata që janë hidhëruar nga kjo trag jedi,” tha zyra avokatore.