Korporata Elektroenergjitike Shqipëtare,(KESH) si e vetmja kompani publike për prodhimin e energjisë elektrike në vend, pas situatës së krijuar si pasojë e pandemisë COVID-19, ka marrë të gjitha masat për të vijuar me kapacitet të plotë, për të siguruar energjinë e nevojshme në këto ditë të vështira për të gjithë.Gjithashtu janë marrë të gjitha masat në zbatim të udhëzimeve të Institutit të Shëndetit Publik, Ministrisë së Shëndetësisë si dhe Sekretariatit të Energjisë, me qëllim parandalimin e përhapjes së virusit si dhe sigurimin e shëndetit të të gjithë punonjësve dhe familjarëve të tyre në të tre Hidrocentralet në administrim të KESH.Në zbatim të planit të masave të miratuar si pasojë e shpalljes së pandemisë, të gjithë strukturat e KESH sh.a po vijojnë punën në përmbushje të të gjitha detyrimeve dhe në përgjigje të kërkesës së sistemit energjitik.