Në rubrikën “Fjalë të Shenjta”, Kryeministri Edi Rama ka zgjedhur sot të citojë një nga shprehjet më të veçanta nga Imam Ali. “Cilido që vepron br utalisht vështi rëson qëllimin e tij”, shprehet Rama duke cituar shprehjen e Imam Ali të shkëputur nga vepra e tij Ghorar al-Hikam. Pas tër metit të 26 nëntorit, Kryeministri Edi Rama ka zgjedhur që të përcjellë mesazhe duke cituar fjalë të shenjta nga Kurani e Bibla si dhe fjalëve të çmuara nga personalitete të ndryshme.