Pasuria e familjes Berisha

Nuk mbete pas për nga pasuria as ish-kryeministri Sali Berisha. Edhe pse dogji mandatin dhe nuk është më në sallën e parlamentit, të ardhurat e familjes së tij vetëm rriten. Vetë Berisha ka deklaruar pagën dhe pensionin e bashkëshortes, por djali e vajza e tij kanë mijëra euro të ardhura. Vajza ka deklaruar rreth 8 llogari bankare, një prej të cilave me 43.658 euro.

Por ajo ka deklaruar shumë burime të ardhurash, nga paga si pedagoge në Fakultetin e Drejtësisë në Tiranë, te pagat si pedagoge në universitete private. Ndërkohë, të ardhurat më të shumta i ka nga qeratë, plot 28.829 euro në vit. Edhe djali i Berishës ka të ardhura të larta. Shkëlzen Berisha ka deklaruar llogari bankare, 88.769 euro, të ardhur nga puna në “Albanian legal Company”, 1.050.000 lekë dhe të ardhura nga konsulenca, 6.700.000 lekë. Po ashtu ka deklaruar shlyerje pjesore huaje, 90.000 euro dhe kthim huaje 10.000 euro.

Sali Berisha

Llogari bankare, +696.924 lekë

Paga dhe shpërblime në Kuvend, 1.324.820 lekë

Të ardhura nga dietat, 571.801 lekë

Interes bankare, 356 lekë

Liri Berisha(Bashkëshortja)

Llogari bankare, +1.150 lekë

Llogari bankare, +128 lekë

Të ardhura nga pensioni, 366.512 lekë

Të ardhura nga interesat, 1.505 lekë

Argita Malltezi(Vajza)

Llogari bankare, -211.024 lekë

Llogari bankare, +167 USD

Llogari bankare, -32 USD

Llogari bankare, -505.700 lekë

Llogari bankare, -793 lekë

Llogari bankare, 2.644.283 lekë

Llogari bankare, -12.596 euro

Llogari bankare, +43.658 euro

Të ardhura nga paga si pedagoge, Fakulteti i Drejtësisë, 1.086.464 lekë

Të ardhur nga mësimdhënia në fakultete private, 1.829.280 lekë

E drejta e autorit, 356.800 lekë

Të ardhura nga qeratë, 28.829 euro

Honorare, 659.240 lekë

Rimbursim, shërbime shëndetësore 6.874 euro

Shkëlzen Berisha(Djali)

Llogari bankare, 88.769 euro

Llogari bankare, 6.943 lekë

Llogari bankare Suedi, -16.395 SEK

Të ardhur nga puna në “Albanian legal Company”, 1.050.000 lekë

Të ardhura nga konsulenca, 6.700.000 lekë

Shlyerje pjesore huaje, 90.000 euro

Kthim huaje, 10.000 euro

Të deklarua më herët dhe arkëtuar në 2018, 2.281.228 lekë nga puna si konsulent