Të gjitha çiftet kanë kaluar nëpër momente vështirësie dhe para se të mendojnë për një ndarje përfundimtare, ka disa rrugë që duhen marrë për të shpëtuar marrëdhënien: njëra nga këto është terapia e çiftit. Terapia e çiftit është një psikoterapi e vërtetë në çift dhe për këtë arsye ajo duhet të kërkohet nga të dy bashkëshortët në mënyrë që të mund të çojë në një “shërim” të vërtetë.

Arsyet që çojnë në dëshirën për ndarje mund të jenë shumë dhe do të jetë detyra e psikoterapeutit për të nxjerrë të gjitha problemet e brendshme të çiftit dhe numri i seancave do të fiksohet herë pas here nga vetë psikoterapisti. Problemi është se nganjëherë ne përdorim terapi shumë vonë, kur problemet janë bërë aq të konsoliduara saqë edhe psikoterapia nuk mund të bëjë shumë. Prandaj është e këshillueshme që të konsultoheni me një psikoterapist jo më vonë se 2 vjet krizë martesore.

Në 70% të rasteve bashkëshortët arrijnë të kapërcejnë krizën dhe thonë se kanë një marrëdhënie më të mirë se më parë. Në rastin më të keq, mund të largohet pa u akuzuar dhe kundërshtuese, në mënyrë civile, pasi të ketë kuptuar arsyet e tjetrës dhe anasjelltas. Sidoqoftë, gjithnjë ia vlen t’i jepet vetes një shans tjetër.