Prokuroria dhe Shërbimi për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, në Ministrinë e Brendshme, firmosën këtë të enjte një memorandum që rrit bashkëpunimin mes tyre sa i përket hetimit të efektivëve të lidhur me trafikun e zgjedhjeve. Bashkëpunimi mes Prokurorisë së Tiranës dhe SHÇBA-së, do të mbikëqyrë dhe monitorojë punonjësit e policisë gjatë dhe pas fushatës zgjedhore, masave të marra gjatë tubimeve dhe aktiviteteve të ndryshme.

Në këtë Memorandum është rënë dakord ngritja e një Task-Force të përbashkët, me qëllim forcimin e veprimeve të përbashkëta hetimore për çështjet që lidhen me korrupsionin e zyrtarëve, lëndët narkotike, veprat penale në procesin zgjedhor, veprimet arbitrare dhe tejkalimin e kompetencave të Policisë së Shtetit gjatë ushtrimit të detyrës.

Memorandumi u nënshkrua nga Drejtuesja e Prokurorisë së Tiranës, Elizabeta Imeraj dhe Drejtori i Përgjithshëm i SHÇBA-së, Muhamet Rrumbullaku.

Domosdoshmëria e këtij memorandumi lindi pas problematikave të evidentuara në këtë periudhë kohore si dhe numrin në ulje të hetimeve proaktive dhe të referimeve të proçedimeve penale.

Detyrat a) Hetimet për implikime të subjekteve të SHÇBA-së në rastet e kultivimit, trafikimit të lëndeve narkotike, b) Mbikqyrja dhe monitorimi i subjekteve policore në respektimin e ligjit në fuqi para, gjatë dhe pas fushatës zgjedhore, Qershor 2019. c) Mbikqyrja dhe monitorimi i subjekteve të SHÇBA-së, për zbatimin e ligjit në fuqi, kryesisht të masave të ruajtjes se rendit dhe sigurise publike, në aktivitete të ndryshme social kulturore dhe tubimet.
d) Hetimeve për aktet korruptive, shpërdorimit të detyrës, favorizime të subjekteve të shërbimit për lejimin e ndërtimeve pa leje, kryerjen e lojrave të fatit, etj. e) Hetimet në lidhje me aktet korruptive në realizimin e prokurimeve publike nga ana e subjekteve të SHÇBA-së. f) Hetimet në lidhje me respektimin dhe garantimin e të drejtave dhe lirive personale të njeriut, gjatë ushtrimit të detyres nga subjektet e SHÇBA-së. g) Si dhe çdo fushë tjetër, ku implikohen subjektet e SHÇBA-së në përmbushjen e rregullt të detyrës nga ana tyre.