Ngjarja më e pritur e janarit 2019 është padyshim eklipsi i plote i hënës që korrespondon edhe me fenomenin e superhënës së kuqe.

 Eklipsi hënor do te ndodhë në agim (më saktesist nga ora 05:41 deri në orën 06:43, duke arritur maksimumin e tij në orën 06:12) ndërsa në orën 23:00 të dt 21 janar sateliti tokësor do të gjendet në perigje me planetin tone, dmth në distancën më të shkurtër dhe për këtë arsye do te duket e stermadhe.

Por duke hequr per nje çast shkencën nga diskutimet tona, që nga antikiteti superhëna ngjyre gjaku ishte parardhja e Apokalipsit dhe sillte me vete bestytni dhe mite te lidhura me ngjarje të këqija, negative dhe me magjine e zezë.

Kështu për shembull në Indi eklipsi i hënës përbënte rrezik për gratë shtazëna pasi ato mund të abortonin gjatë kësaj kohe.