Studentët që kanë prioritet për t’u punësuar në shtet janë si më poshtë: Të parët ata që vijnë nga Universitetet nga jashtë vendit. Të dytët, ata që vijnë nga universiteti publik në Shqipëri. Të tretët, studentët që vijnë nga universiteti privat.

Nëse je i shkolluar jashtë Shqipërisë, qeveria shqiptare vazhdon të ndjekë politikën që i jep hapësirën dhe mundësitë më të mira. Kjo është renditja sipas shkollimit.