Strategjia e re e opozitës për bllokimin e rrugës si formë e mosbindjes civile kundërshtohet nga 75.1% e shqiptarëve të intervistuar nga GPF Inspiring Research. 12 % e mbështesin këtë ide por nuk mendojnë se kjo do jetë efikasve.

Vetëm 12.9 e shqiptarëve e mështesin plotësisht këtë strategji.