Senati i Universitetit të Tiranës përmes një deklarate të shpërndarë për mediat garantoi zëvendësimin e orëve të humbura nga protesta e studentëve si dhe duke garantuar të drejtën studentëve dhe personelit akademik për vijimin e procesit mësimor

Në një deklaratë prej gjashtë pikash, Senati i UT thekson se do garantohet plotësimi i programit mësimor për vitin akademik 2018-2019, shtyrjen e afatit të pagesës së tarifave dhe shtyrjen e procedurave të marrjes së dokumentacionit për përfitim burse.

Ne fund, UT thekson se eshte gati per dialog, per te diskutuar per aktet ligjore.

Deklaratë e Senatit të UT