“Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë e Shqipërisë ka nisur procedurën konkurruese për një ankand për ndërtimin e parkut më të madh të prodhimit të energjisë nga dielli”, shkruan Pv-Magazine, revistë e dedikuar për lajmet më të fundit në fushën e teknologjisë, veçanërisht të paneleve diellore në tregun botëror.

Objekti do të ndërtohet në zonën e Akërnisë (Vlorë, që njihet si një nga zonat me rrezatimin më të lartë diellor).

Ofruesit kanë kohë deri më 24 gusht të paraqesin pyetje dhe një turne me zyrtarët e qeverisë do organizohet më 27 gusht.

Eksperti shqiptar i energjisë së rinovueshme, Lorenc Gordani, tha për revistën PV Magazinë se sipas kritereve të publikuara, shënimet teknike dhe financiare do të jenë faktorët vendimtarë në përzgjedhjen e një ofertuesi fitues, edhe pse kostoja e energjisë së gjeneruar do të konsiderohet gjithashtu me tatimpaguesit shqiptarë që mbështesin burimet e rinovueshme për 15 vitet e ardhshme përmes një shtesë në faturat e tyre të energjisë.

Dr. Gordani tha se vëmendja do t’i kushtohet aftësisë së ofertuesve për të ulur koston e kredive të fondeve të zhvillimit për një projekt me vlerë 35-40 milionë euro (40-46 milion dollarë), megjithatë mediat lokale kanë cituar një kosto prej 70 milion euro për skemën.

Qeveria shqiptare dhe Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) u ka bërë thirrje kompanive të interesuara për ndërtimin e impiantit që të paraqesin ofertat për zbatimin e ankandit në janar dhe ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, Damian Gjiknuri dhe kreu i BERZH në Shqipëri Matteo Colangeli nënshkruan memorandum mirëkuptimi për nisjen e ankandit në maj të vitit të kaluar.

Ankandi është një nga disa skema që qeveria shqiptare ka ndërmend të zbatojë për projektin e ndërtimit të impiantit fotovoltaik pasi ka futur një rregullore të energjisë së rinovueshme, Ligjin për Promovimin e Përdorimit të Energjisë nga Burimet e Ripërtërishme.

Sipas programit të ri, skema për projektet e energjisë së rinovueshme deri në 15 megavat do të zëvendësohet nga një mekanizëm ankandi që autoritetet shqiptare po zbatojnë. Një tjetër skemë do të ofrojë nxitje për PV Magazine dhe projekte të tjera të rinovueshme deri në 2 megavat në shkallë.

Sipas skemës së dytë, shumë projekte diellore u paraqitën për miratim tek autoritetet lokale. Në fillim të gushtit, rregullatori shqiptar i energjisë ERE krijoi tarifën e rregulluar për energjinë diellore sipas skemës për 2017 do të ishte 100 euro për megavat. Për energjinë e erës do të jetë 76 euro për megavat.