“Remitancat: Një mbështetje për zhvillim”, është studimi më i fundit shkencor i publikuar nga grupi ekspertëve të Bankës së Shqipërisë, Argita Frashëri, Valentina Semi, Rudina Lilaj, Enian Çela, Lindita Vrioni dhe Arlinda Koleniço.Ky material paraqet një përmbledhje të shkurtër të punës kërkimore të Bankës së Shqipërisë, gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2018. Më konkretisht, ai pasqyron disa nga punët kërkimore të sapo përfunduara, punët kërkimore në proces, artikujt, si dhe aktivitetet kryesore kërkimore shkencore të zhvilluara gjatë kësaj periudhe, nga ekonomistët e Bankës së Shqipërisë.

Materiali hedh dritë mbi rëndësinë e të ardhurave nga emigrantët (remitancat), si një burim i rëndësishëm financimi për ekonominë vendase, të cilat kanë treguar se janë në gjendje t’u rezistojnë edhe situatave të krizave ekonomike. Megjithëse shifrat janë pozitive, shfrytëzimi i këtij burimi mbetet ende larg niveleve potenciale. Një shfrytëzim më i plotë i tyre do t’i kthente remitancat (të ardhurat nga emigracioni) në një katalizator për zhvillimin ekonomik, financiar dhe shoqëror të vendit, në të ardhmen, citon raporti. Remitancat, ose prurjet valutore të emigrantëve në Shqipëri, u rritën me 9% në tre muajt e parë të vitit, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2017.

Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, remitancat u rritën në këtë periudhë në vlerën e 147 milionë eurove, niveli më i lartë i dërgesave që nga tremujori i parë 2013, ndërsa trendi i zgjerimit është përshpejtuar në fillim të këtij viti. Remitancat vijojnë të jenë një burim i rëndësishëm i hyrjes së valutës në vendin tonë. Pas vitit 2008 prurjet e emigrantëve shënuan rënie, duke reflektuar krizën e shteteve fqinjë, por, pas vitit 2013 remitancat iu rikthyen sërish rritjes.