Prej 2015 nafta për sektorin peshkimit është e përjashtuar nga taksat dhe kjo sipas peshkatarëve ka lehtësuar kostot. Bujar Bala, agjent administrimi në portin e ri të peshkimit në Durrës thotë se rritja e sasive të peshkut të kapur, lidhet direkt me naftën pa taksa, që merret për flotën e peshkimit.