Një masë e rreptë është duke u marrë në Alabama, ku pedofilët dhe të gjithë personat që ab uzojnë se ksualisht me fëmije nen moshën 13-vjeç do të përballen me ka strimin kimik. Ky projektligj është në pritje të nënshkrimit nga guvernatori.

Projektligji, i njohur si HB 379, u prezantua nga republikani, Steve Hurst. Hurst tha se qëllimi i tij është zvogëlimi i numrit të kr imeve se ksuale të kryera ndaj fëmijëve, duke bërë që autorët e mundshëm të mendojnë dy herë para se të veprojnë.

“Ata e kanë dëmtuar këtë fëmijë për jetë dhe ndëshkimi duhet të përshtatet me kr imin”, – tha Hurst për WIAT-TV në Birmingham.

Shkëlësve të ligjit do t’u kërkohet që të ndjekin faturën për të proceduar dhe për t’ju nënshtruar kastrimit kimik.

Disa shtete tashmë kanë aplikuar ligjin e kastrimit kimik për pe dofilët, por nuk dihet se sa shpesh përdoret praktika. Ndryshe nga kastrimi ki rurgjik , që përfshin ndërprerjen e organeve gje nitale kastrimi kimik përdor dro ga për të shtypur nxitjet se ksuale.