Hakerat mund të përgjojnë telefonatat ose mesazhet që përdoren për autorizime me dy nivele, mund të shkarkojnë dhe instalojnë aplikacione të tjera.

Çfarë ndodh kur ju startoni aplikacionet?

Sapo të niset, këto aplikacione mund të shfaqin një gabim që tregon se ato janë hequr për shkak të papajtueshmërisë me pajisjen tuaj dhe pastaj janë fshehur nga këndvështrimi yt. Është e mundur që ata ende sillen si një aplikacion që ata përfaqësojnë, si një horoskop.

Por funksionaliteti kryesor është një paketë të dhënash që përdoret për të imituar një aplikacion bankar dhe për të marrë të dhëna të përdoruesit, dhe pastaj paratë tuaja, paralajmërojnë ekspertët.

Si të mbroni veten?

ESET rekomandon çinstalimin e aplikacioneve të infektuara.

Këto janë aplikacionet e infektuara të cilat i ka zbuluar ESET:

Power Manager
Astro Plus
Master Cleaner – CPU Booster
Master Clean – Power Booster
Super Boost Cleaner
Super Fast Cleaner
Daily Horoscope For All Zodiac Signs
Daily Horoscope Free – Horoscope Compatibility
Phone Booster – Clean Master
Speed Cleaner – CPU Cooler
Ultra Phone Booster
Free Daily Horoscope 2019
Free Daily Horoscope Plus – Astrology Online
Phone Power Booster
Ultra Cleaner – Power Boost
Master Cleaner – CPU Booster
Daily Horoscope – Astrological Forecast
Speed Cleaner – CPU Cooler
Horoscope 2018
Meu Horóscopo
Master Clean – Power Booster
Boost Your Phone
Phone Cleaner – Booster, Optimizer
Clean Master Pro Booster 2018
Clean Master – Booster Pro
BoostFX. Android cleaner
Daily Horoscope
Personal Horoscope