Pacientët të cilët e kanë të pamundur për të shkuar në qendrat shëndetësore për të marrë mjekimin ose ndihmën e duhur, tashmë e kanë një zgjidhje duke e marrë atë falas në shtëpitë e tyre.

Drejtoria Rajonale Shëndetësore në Vlorë, vijon vizitat në familje për të qenë sa më afër pacientëve me aftësi lëvizëse të kufizuara.

Stafi i DRSH, Vlorë ishte sot në familjet e qendrës shëndetësore Kotë, duke dhënë shërbime për pacientët si: Hemiparezë Post Avc,Tetraplegji, IKK, Insuficiencë Renale, etj.

“Vëmendje, ngrohtësi, shërbim shëndetësor i ofruar me buzëqeshje dhe dashuri”, shkruan DRSH Vlorë.