Nga Auron Tare

Interesimit të disa miqve dhe gazetareve për “zbulimin” e fundit në lidhje me vendndodhjen e vendvarrimit të kokës së Ali Pasha Tepelenës mund t’ju them se:

Vendndodhja e gurëve te varrit te Aliut djemve dhe nipërve të tij është mjaft i njohur. Përpjekje për rikthimin e tij në Shqipëri janë bërë që në periudhën komuniste por pa asnjë rezultat.

Po kështu për 100 vjetorin e Pavarësisë u bënë përpjekje nga Qeveria Berisha dhe në veçanti nga Jozefina Topalli për sjelljen e Kokës së Pashait. Pala Turke ishte mjaft evazive.

Në 2016 konsulli Shqiptar në Stamboll e ribëri edhe një përpjekje tjetër për këtë çështje në bashkëpunim edhe me një kërkesë nga Kryetari Bashkisë së Tepelenës. Pala turke ishte përsëri evazive.

Arsyeja perse pala turke ka qenë gjithmonë evazive në këtë çështje e “zbuloi” Prof. Tutuncu nj3 studiues i historisë otomane.

Ne gazetën “Akşam Gazetes” i 7 Haziran 1934 shkruhej:

“When preparing a road outside the city walls there were found many tombstones who were transported to the museum. the tombstones were classified according to the famous persons, calligraphy or giving important information. When tombstones are removed the bones were put together and are reburied on another place. That happened also to the tombs of Ali Pasha Tapedelenli and his sons”

Pra sipas kësaj gazeta eshtrat e Aliut dhe djemve të tij janë vendosur në një varr masiv së bashku me shumë eshtra të personaliteteve Otomane. Kjo për arsye të hapjes së rrugës që kalonte afër Portës ku për traditë vendoseshin Kokat e prera të zyrtareve Otomane.

Më poshtë është përkthimet e gurë-varreve që sot janë të vendosura vetëm si shenja historike dhe pa asgjë brenda.

“Only God is living and eternal The old governor of Yanya, Who has been rebelling more than 30 years in Albania, famous Ali Pasha of Tepedelen’s, cut head is buried here 5 CA 1237 27″ february 1822

“Only God is living and eternal Old Mutasarrıf of Tırhala district victim (executed) Veli Paşha’s son The mutasarrıf (Governor) of Delvina Mehmed Pashas the cut head is buried here”

Ky është Mehmet Pasha Guvernator i Delvines

“Only God is living and eternal Old Yanya mutasarrıf Executed Ali Pasha Tepedelenli’s son Old governor of Lepanto Salih Pasha’s Cut head is buried here. El fatiha 5 CA 1237”

Salih Pasha Governator i Lepantos

“Only God is living and eternal Old Yanya mutasarrıf Executed Ali Pasha Tepedelenli’s son and Old governor of Tırhala Veli Pasha’s Cut head is buried here. El fatiha 5 CA 1237”

Veli Pasha djali i Aliut dhe Guvernator i Moresë.

Duhet thënë se djemtë e Aliut u vranë në Ankara dhe Kutahy. Po kështu Fatva apo Deklarata e vrasjes se Aliut është tashme e botuar nga kapelani i Ambasadës Britanike në Stamboll R. Walsh